تماس با ما

توجه کنید: اگر شما فاقد ایمیل هستید نمیتوانید مالک 100% یک سایت باشید. اولین قدم در راه صاحب سایت شدن داشتن یک ایمیل در Gmail.com یا yahoo.com و ... میباشد و لازم است آن را حفظ و استفاده کنید.

تماس با پرتالستان فقط از طریق ایمیل مقدور است.

ایمیل یا پست الکترونیک پرتالستان:

portalestan.com@gmail.com

همچنین از طریق فرم تماس زیر میتوانید برای ما پیام خود را ارسال کنید:

فرم تماس